พิมพ์ดิจิตอลโปร์ปริ้นช็อบ
ReadyPlanet.com
กลุ่มบทความ
โรงพิมพ์ดิจิตอล | ออฟเซ็ท  | โปร์ปริ้นช็อบ
โรงพิมพ์ดิจิตอล ราคาถูก เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอลเป็นวิวัฒนาการการพิมพ์ยุคใหม่ความ
ต้องการงานพิมพ์ ระบบออฟเซ็ท ที่ผลิตครั้งละมากๆ เริ่มมีปริมาณความต้องการน้อยลงทุกปี อัน
เนื่องมาจากกระแส สื่อดิจิตอล และ อินเตอรืเน็ต ส่งผลให้งานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ทางด้าน หนังสือ
แผ่นพับ ใบปลิว ลดลงอย่างมากประกอบกับ เครื่องพิมพ์ดิจิตอลมีราคาถูกลง จากเดิมมาก ทำให้
โรงพิมพืออฟเซ็ทเริ่มเพิ่มเครื่องพิมพ์ดิจิตอล มารองรับงานจำนวนน้อย Print on demand มากขึ้น

 สติ๊กเกอร์กันปลอม
วันที่ 05/01/2018   16:29:49
แพนโทนสี
วันที่ 08/02/2016   15:48:32
ใบปลิว
วันที่ 13/07/2015   10:00:20
บทสวดมนต์แผ่นพับ
วันที่ 03/09/2015   17:07:14
โปสการ์ด | การ์ดแต่งงาน
วันที่ 28/04/2015   11:37:48
โปสเตอร์
วันที่ 28/04/2015   11:36:06
พิมพ์ดิจิตอล
วันที่ 06/04/2015   16:49:32
โรงพิมพ์ดิจิตอล
วันที่ 28/04/2015   11:34:30
หนังสือจำนวนน้อย | หนังสือ | แบบเรียน | นวนิยายหรืองานเอกสารทั่วไป โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนขั้นต่ำ
วันที่ 16/01/2015   17:21:37
กล่องบรรจุภัณฑ์ | แพคเกจจิ้ง | กล่องขนม | กล่องเครื่องลำอางค์
วันที่ 14/03/2015   17:10:55
สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า | ฉลากยา | สติ๊กเกอร์ทุกประเภท
วันที่ 16/01/2015   17:45:22
บัตรพลาสติก(PVC) | บัตรพนักงาน | บัตรสมาชิก | บัตรส่วนลด บัตร VIP
วันที่ 16/01/2015   17:23:29
เครื่องเคลือบลามิเนต | เครื่องเคลือบพลาสติกแบบม้วนชนิดฟิล์ม Thermal Lamination Film
วันที่ 16/01/2015   17:28:23
ฟิล์มเคลือบลามิเนต | ฟิล์มพลาสติกชนิดฟิล์ม Thermal Lamination Film
วันที่ 19/03/2015   17:03:55
กล่องสบู่
วันที่ 05/01/2018   16:11:44
กล่องสบู่ชวนหลงใหล
วันที่ 05/01/2018   15:58:19
แผ่นพับบทสวดมนต์ | บทสวดมนต์
วันที่ 03/09/2015   17:13:53
แพนโทนสี | pantone | ไกด์สี
วันที่ 03/09/2015   17:04:21
ฟิล์มเคลือบลามิเนต
วันที่ 19/03/2015   17:03:09
หน้า 1/1
1
[Go to top]