รับพิมพ์ใบปลิว www.proprintshops.com
ReadyPlanet.com
ใบปลิว
วันที่ 13/07/2015   10:00:20

 ใบปลิว

ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในแผนการตลาด การแจกใบปลิว

ใบปลิว มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษได้หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของใบปลิวที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นbrochure, pamphlet, handbill, leaflet หรือ flyer ในภาษาไทยนั้นเราเรียกรวมๆกันว่าใบปลิว หรืออาจมีคำแตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่มีการแบ่งแยกที่ชัดเจนนัก แต่ในภาษาอังกฤษนั้น มีการแบ่งแยกใบปลิวแต่ละชนิดไว้ชัดเจน เรียงตามลำดับความซับซ้อนของเอกสารข้อมุลในใบปลิว ดังต่อไปนี้

Flyer (ฟลายเออร์) – จริงๆแล้วหากจะพูดถึงคำแปลภาษาอังกฤษของคำว่าใบปลิวนั้น ผู้เขียนเห็นว่าคำว่าFlyer นั้นจะดูเหมาะสมที่สุด เพราะเวลาเราพูดถึง flyer ก็จะนึกถึงกระดาษแผ่น A4 หรือใกล้เคียงที่ทำข้อมูลขึ้นมาอย่างไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ การออกแบบ ไม่ได้ลงทุนสูง บางครั้งก็เป็นการพิมพ์ข้อความ และปรินท์ออกมาเฉยๆ จุดประสงค์เพื่อแจก ประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่ขนาดไม่ใหญ่นัก ไม่ต้องการภาพพจน์องค์กรอะไรมากมาย และแจกไปก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะต้องเอาไปนั่งอ่าน นั่งพิจารณาใบปลิวประเภทนี้มากมาย จนฝรั่งเรียก flyerอีกแบบหนึ่งว่า throw away (โยนทิ้ง) นั่นเอง

Leaflet (ลีฟเลท) – ใบปลิวประเภทนี้จัดอยู่ใกล้เคียงกับ flyer เพียงแต่จะมีการออกแบบ ที่ดีกว่า มีการลงทุนที่สูงกว่า ซึ่งแน่นอนผู้ที่ลงทุนทำ leaflet นั้น ก็ย่อมจะคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วย

Brochure (โบรชัวร์) – คนไทยจะคุ้นเคยกับ โบรชัวร์มากที่สุด ถ้าจะแปลคำว่าโบรชัวร์เป็นภาษาไทยเพราะอาจจะเรียกได้ว่าแผ่นพับ เพราะลักษณะของโบรชัวร์จะเป็นแผ่นพับ สองตอน หรือสามตอนแล้วแต่ข้อมูลที่ต้องใส่เข้าไป ซึ่งข้อดีของใบปลิวประเภทนี้ก็คือจะมีข้อมูลที่เยอะกว่า ให้ข้อมูลผู้บริโภคได้เยอะกว่า ทำให้ตัวสินค้าหรือองค์กรดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Pamphlet (แพมเฟลท) – อันที่จริงแล้ว เราสามารถเรียกเอกสารทั้งหมดว่า Pamphlet ก็ได้เพราะPamphlet อาจหมายถึงเอกสารที่เป็นแผ่นเดียว หรือเป็นแผ่นพับหลายๆตอนก็ได้ แต่คำว่า Pamphlet นั้นกินความหมายกว้างกว่า อาจหมายถึงเอกสารหลายๆแผ่น หรือสมุดเล่มเล็กๆที่ทำขึ้นอย่างง่ายๆ เพื่อให้ข้อมูลและเพื่อจุดประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เรียกว่าได้ Pamphlet นี้เป็นขั้นสุดของใบปลิวแล้วก็ว่าได้ หากเหนือไปกว่านี้ เราก็จะเรียกว่า book หรือหนังสือแล้ว ไม่ได้เรียกใบปลิวแล้วนั่นเอง

 

บางครั้งการเลือกใช้ของดีที่สุด เยอะที่สุด ถึงแม้เราจะสามารถลงทุนได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป หากลูกค้าต้องการการรับรู้ที่รวดเร็ว ไม่ต้องการบริโภคข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากเราแบ่งแยกใบปลิวเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษแล้ว จะเห็นความแตกต่างของใบปลิวแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ เราพิจารณาเลือกใช้ใบปลิวแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ตอบรับกับงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังในผลลัพธ์ของธุรกิจและของสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี 

 

ใบปลิว | แผ่นพับ | โบชัวร์ | แคตตาล็อก

          ในการทำธุรกิจนั้น การประชาสัมพันธ์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง และถือเป็น หนึ่งในหลักการตลาดที่ทุกคนต้องใช้ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะมีสินค้าหรือบริการดีเพียงใดก็ตาม หากว่าเราไม่ทำการประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการของเราออกไปให้ลูกค้า ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก เป็นอย่างดีแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเลย หากไม่มีใครรู้จัก ก็คงไม่มีใครมาซื้อสินค้าหรือบริการจากเราอยู่ดี การประชาสัมพันธ์ก็มีหลากหลายวิธีการ หากมีงบประมาณมากหน่อย ก็จะลงโฆษณา ในสื่อต่างๆ ตั้งแต่ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาช้านาน และเหมือนจะว่าได้ผลดีมาเป็นระยะเวลานาน นั่นก็คือการแจกใบปลิว ให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การแจกใบปลิวนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะไปแจกบริเวณที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่นตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือตามทางขึ้นลง รถไฟฟ้า หรือในบางครั้ง การแจกใบปลิวก็จะมาเสียบไว้ตามประตูบ้านก็เป็นได้ หรืออาจจะส่งมาทางไปรษณีย์ถึงบ้าน หรือถึงบริษัทต่างๆ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการแจกใบปลิวที่ได้ผลดีทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับแผนการของเรา สิ่งที่เราต้องการ ส่วนเนื้อหาของใบปลิวนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ event หรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ที่จะเกิดจากชั่วครั้งชั่วคราว มากกว่าที่จะโฆษณาสินค้าธรรมดาทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการแจกใบปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า หรือโปรโมชั่น พิเศษ ลดแลก แจกแถมในงานเทศกาล ครบรอบต่างๆ

การแจกใบปลิวนี้ มีข้อดี คือ ลงทุนไม่เยอะ หากเทียบกับสื่อหลักอื่นๆ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้ค่อนข้างดี เช่น หากกลุ่มเป้าหมาย เราเป็นคุณแม่ เราก็จะไปแจกใบปลิวตามโรงเรียน หากกลุ่มเป้าหมาย เป็นคนทำงานทั่วไป ก็จะไปแจกใบปลิวตามทางขึ้นลงรถไฟฟ้า เป็นต้น แต่ข้อเสียก็อาจมี อาทิเช่น เป็นขยะเป็นภาระให้แก่ทางเดินเท้า และสังคม และผู้รับนั้น อาจจะไม่อ่านทำให้ใบปลิวที่เราแจก สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ได้ และในบางครั้งอาจสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีกับแบรนด์ หรือตราสินค้า หรือ บริการของเราเองได้ หากการแจกใบปลิวนั้น สร้างความรำคาญ ให้แก่ผุ้รับ ดังที่เราจะเห็นได้บางครั้งว่า ผู้แจกใบปลิว ยืนขวางทาง หรือยื่นใบปลิวมาแจกเรา แทบจะยัดใส่มือให้เรารับ ซึ่งผู้ใช้ต้องพิจารณาและปรับใช้ให้เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผู้แจกใบปลิว มีความเป็นมืออาชีพเพียงพอหรือไม่ ใบปลิวที่เราแจก สวยงาม เหมาะสม สร้างการรับรู้ได้ดีเพียงใด ปริมาณใบปลิว กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาและสถานที่ ที่เราจะแจกใบปลิว ทั้งหมดนี้ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น ที่จะทำให้เราใช้สื่อใบปลิว ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ องค์กร สินค้า บริการ หรือโปรโมชั่น ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ใบปลิว

                ใบปลิวหรือ “Leaflet Handbill” จัดเป็นสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ที่มีความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากราคาประหยัดหรือมีตันทุนต่อหน่วยที่ต่ำและเหมาะกับการตลาดเชิงรุกที่เน้นการสื่อสารต่อผู้บริโภคโดยตรง  จึงทำให้มีผู้ประกอบการยังคงให้ความสนใจใช้ใบปลิวกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการจัดทำสื่อโฆษณาอีกมากมายหลายรูปแบบในปัจจุบัน   ใบปลิวนั้นจะนิยมอย่างมากกับการใช้โปรโมทหรือแนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักหรือรายการลดราคาสินค้าต่างๆ ที่ต้องการดึงดูดผู้บริโภคขาจรหรือรายทางให้เข้ามามากขึ้น อาจจะเป็นเพราะการส่งตรงถึงมือผู้บริโภคก็เป็นได้  ทั้งนั้นต้องพิจารณาถึง ทำเล ความเหมาะสมของสถานที่ที่แจกใบปลิวให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดด้วย

                ถ้ากล่าวถึงลักษณะโดยพื้นฐานของใบปลิวนั้นคงสามารถอ้างอิงได้ตามชื่อเรียกนั้นคือมีลักษณะเป็นใบและปลิวตามลมได้นั่นเอง  ซึ่งจากในสมัยโบราณอาจจะเป็นใช้เป็นวัสดุแบบใดๆ ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นๆ แต่ต้องมีลักษณะนามเป็นใบคือเป็นแผ่นๆ บางๆ นั่นเอง  โดยปัจจุบันนี้นิยมใช้เป็นกระดาษซึ่งจะเป็นแผ่นเดียว จะมีการรายละเอียดทั้งสองหน้าหรือหน้าเดียวก็ได้  ขนาดกระดาษกระดาษไม่สำคัญเพราะไม่มีมาตรฐานชัดเจน  แต่ประการสำคัญคือ ต้องไม่มีการพับรอยใดๆ หรือการรวมหลายเป็นแผ่นเป็นเล่ม  เพราะการพับเป็นทบนั้นจะเป็นสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นคือโบรชัวร์ และการที่มีหลายเล่มจะกลายเป็นประเภทแคตาล็อคนั่นเอง   ปัจจุบันนี้หากเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้รู้จักสิ่งพิมพ์เหล่านี้มากนักจะจำและเรียกสับสนระหว่างสามสื่อนี้

                การใช้งานสื่อประเภทใบปลิวนั้นนิยมจะโดยการแจกจ่ายตามรายทางหรือสถานที่กลุ่มเป้าหมายมักจะอาศัยหรือทำกิจกรรมกันอยู่ ไม่เพียงเท่านั้นควรอยู่ใกล้กับร้านค้าหรือสถานที่ที่ต้องการจะโฆษณาอีกด้วย นั่นเพราะใบปลิวมักจะเพิ่มแรงจูงใจในขณะนั้นเป็นหลัก  ยกตัวอย่างเช่น ท่านมาเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้า และได้รับแจกใบปลิวมาโดยมีรายละเอียดเป็นสินค้าลดราคาหรือแนะนำร้านใหม่  หากท่านสนใจที่จะบริโภคสินค้านั้นท่านก็จะไปยังร้านนั้นทันที  แต่หากอยู่ไกลเกินไปเดินทางลำบากท่านอาจจะเลือกที่จะไม่ไป หรือหากกำหนดการที่ระบุในใบปลิวเป็นวันอื่นๆ ก็มักจะไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะใบปลิวนั้นมักจะหายและมักจะถูกทิ้งขว้างได้ง่าย

                นอกจากองค์ประกอบด้านการใช้งานที่กล่าวมาในข้างต้น  สำหรับความน่าสนใจของใบปลิวเองก็มีผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สำคัญ   เพราะครั้งแรกที่ลูกค้าหยิบใบปลิวและมองรายละเอียดต้องสร้างความประทับใจแรกและน่าดึงดูดที่จะอ่านต่อไป  ดังนั้นการออกแบบไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านโครงสร้าง รายละเอียด สีสัน รูปภาพ และวัสดุกระดาษที่ใช้ต้องเหมาะสม  เพราะบางครั้งผู้ประกอบการอาจจะตั้งใจที่ใส่รายละเอียดมากเกินไป ประหยัดต้นทุนด้านวัสดุ หมึกพิมพ์ จนทำให้ใบปลิวนั้นไม่น่าดูหรือจนบางครั้งทำให้ความน่าเชื่อถือของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ลดลง  ผู้ประกอบการที่จะใช้ใบปลิวต้องระวังเรื่องนี้ให้ดี

 

 
กลุ่มบทความ

สติ๊กเกอร์กันปลอม วันที่ 05/01/2018   16:29:49
แพนโทนสี วันที่ 08/02/2016   15:48:32
บทสวดมนต์แผ่นพับ วันที่ 03/09/2015   17:07:14
โปสการ์ด | การ์ดแต่งงาน วันที่ 28/04/2015   11:37:48
โปสเตอร์ วันที่ 28/04/2015   11:36:06
พิมพ์ดิจิตอล วันที่ 06/04/2015   16:49:32
โรงพิมพ์ดิจิตอล วันที่ 28/04/2015   11:34:30
หนังสือจำนวนน้อย | หนังสือ | แบบเรียน | นวนิยายหรืองานเอกสารทั่วไป โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนขั้นต่ำ วันที่ 16/01/2015   17:21:37
กล่องบรรจุภัณฑ์ | แพคเกจจิ้ง | กล่องขนม | กล่องเครื่องลำอางค์ วันที่ 14/03/2015   17:10:55
สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า | ฉลากยา | สติ๊กเกอร์ทุกประเภท วันที่ 16/01/2015   17:45:22
บัตรพลาสติก(PVC) | บัตรพนักงาน | บัตรสมาชิก | บัตรส่วนลด บัตร VIP วันที่ 16/01/2015   17:23:29
เครื่องเคลือบลามิเนต | เครื่องเคลือบพลาสติกแบบม้วนชนิดฟิล์ม Thermal Lamination Film วันที่ 16/01/2015   17:28:23
ฟิล์มเคลือบลามิเนต | ฟิล์มพลาสติกชนิดฟิล์ม Thermal Lamination Film วันที่ 19/03/2015   17:03:55
กล่องสบู่ วันที่ 05/01/2018   16:11:44
กล่องสบู่ชวนหลงใหล วันที่ 05/01/2018   15:58:19
แผ่นพับบทสวดมนต์ | บทสวดมนต์ วันที่ 03/09/2015   17:13:53
แพนโทนสี | pantone | ไกด์สี วันที่ 03/09/2015   17:04:21
ฟิล์มเคลือบลามิเนต วันที่ 19/03/2015   17:03:09