แผ่นพับบทสวดมนต์ | บทสวดมนต์
ReadyPlanet.com
แผ่นพับบทสวดมนต์ | บทสวดมนต์
แผ่นพับบทสวดมนต์ชุดนี้นิยมมากที่สุด | สำหรับผู้สวดมนต์เป็นประจำ | ผู้หัดเริ่มต้นสวดมนต์ ซึ่ง บทสวดพาหุงมหากา เป็นบทสวดแห่งชัยชนะทุกประการ เพื่อพ้นจากภันตรายทั้งปวง บทสวดชินบัญชร เป็นพุทธมนต์อันวิเศษ โดยรวมแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกัน ตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาลงมาล้อมรอบตัวจนหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้ เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูไม่กล้ากล้ำกลาย ขจัดภัยทั้งปวง
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 1 รายการ
บทสวดชุดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกโบราณาจารย์ท่านถือว่าเป็นพระคาถาแก้วสารพัดนึ
 view
รหัส : แผ่นพับบทสวดมนต์
แผ่นพับบทสวดมนต์ | บทสวดมนต์
แผ่นพับบทสวดมนต์ชุดนี้นิยมมากที่สุด | สำหรับผู้หัดเริ่มต้นสวดมนต์ |สำหรับผู้สวดมนต์เป็นประจำ
ซึ่ง บทสวดพาหุงมหากา เป็นบทสวดแห่งชัยชนะทุกประการ เพื่อพ้นจากภันตรายทั้งปวง
บทสวดชินบัญชร เป็นพุทธมนต์อันวิเศษ โดยรวมแต่ละสูตรมารวมกัน
จำนวน :


หน้า 1/1
1