การออกแบบงาน Artwork บนกล่องแพ็คเกจจิ้ง

การออกแบบกล่องแพ็คเกจจิ้ง หมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะ ส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างกล่องแพ็คเกจจิ้ง ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจ ในทางจิตวิทยาต่อผู้อุปโภค บริโภคให้ส่งผลในการดึงดูดความสนใจ ประวัติความเป็นมาตามหลักฐานในอดีต เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการขีดเขียน ขูด จารึกเป็นร่องรอย ให้ปรากฏเป็นหลักฐานในปัจจุบัน การออกแบบสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จึงเป็นการเริ่มต้นการสื่อความหมายด้วยการวาดเขียน ให้ผู้อ่านตีความหมายได้ เรียกว่า Pictogram เช่นภาพคน ภาพสัตว์ ต้นไม้ ไว้บนผนังหรือบนเพดานถ้ำ และมีการแกะสลักลงบนเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ ซึ่งใช้วิธีการวาดอย่างง่ายๆไม่มีรายละเอียดมาก จนถึงปัจจุบันที่มีการออกแบบแพ็คเกจจิ้งที่มีการแข่งขันกันกันอย่างสูง เพราะว่าทุกคนต่างรู้ว่าประโยชน์ของการออกแบบกล่องแพคเกจจิ้งที่ดีนั้นจะสามารถทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดต้นทุนสินค้าอันจะนำไปสู่กำไรซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในการขาย ในบทความนี้เราจะมาอธิบายถึงหลักการ การออกแบบ Artwork บนกล่องแพ็คเกจจิ้ง แต่ก่อนอื่น Proprintshops จะมาทำความเข้าใจจุดประสงค์ของการออกแบบกันก่อนค่ะ 

เราออกแบบงาน Artwork บนกล่องแพ็คเกจจิ้งไปเพื่ออะไร?

การออกแบบแพ็คเกจจิ้งนั้นหลักๆเลยก็เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค ว่าสินค้าที่เราขายอยู่นั้นคืออะไร และสร้างการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดการซื้อสินค้า การออกแบบ Artwork นั้นประกอบขึ้นด้วย การออกแบบรูปร่าง รูปทรง ตัวอักษร สี ลวดลาย และคำโฆษณา โดยอาศัยหลักองค์ประกอบศิลป์ในการจัดวาง เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ และสมมาตร เมื่อผู้บริโภคมองมาจะรู้สึกว่าสินค้าชิ้นนั้นๆน่าสนใจ เมื่อผู้บริโภคหยุดเพื่อพิจารณา การซื้อก็จะมีโอกาสเกิดมากขึ้น นอกจากความสวยงามแล้ว การออกแบบกล่องแพ็คเกจจิ้งที่ดีจะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น 

เหตุผลที่เราต้องอาศัยการออกแบบ

1.สามารถเข้าใจได้ง่าย

เพราะงานด้านภาพนั้นมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย แม้จะมีตัวเขียนหรือคำพูดไว้อธิบาย แต่การสื่อด้วยความจะทำให้คนที่เห็นสามารถทำให้คนเข้าใจได้รวดเร็วกว่า       

2. ดึงดูดสายตา

งาน Artwork มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดสายตาได้ดีกว่าตัวหนังสือ ทั้งรูปร่างและสีสันสามารถจูงใจให้เกิดความน่าสนใจมากกว่า

3.จดจำได้เร็วกว่า

เนื่องจากมนุษย์จะจำข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพได้ดีกว่าตัวเลขหรือข้อความ การใช้งานออกแบบมาประยุกต์ในงานบรรจุภัณฑ์จะทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและติดตามสินค้าของเราได้ดีกว่าการจำชื่อแบรนด์ต่างๆ 

การออกแบบงาน Artwork จะแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ

1.แพ็คเกจจิ้งเพื่อสินค้าปลีก 

สำหรับแพ็คเกจจิ้งเพื่อสินค้าปลีกมักจะออกแบบสวยงามและน่าใช้ มีความสะดวกในการเปิดใช้และเก็บรักษา สินค้าปลีกจะมีรายละเอียดบนแพ็คเกจจิ้งค่อนข้างจะละเอียดกว่าแบบอื่นๆ และมีการออกแบบที่สวยงามกว่า

 2.แพ็คเกจจิ้งเพื่อสินค้าส่ง 

เป็นแพ็คเกจจิ้งที่ออกแบบสำหรับบรรจุสินค้าจำนวนมาก จะเน้นความแข็งแรงและข้อมูล ปริมาณของสินค้าภายใน ส่วนในเรื่องของการออกแบบจะเน้นความสะดวกในการอ่านและใช้สีสันไม่เยอะมาก 

 3.แพ็คเกจจิ้งเพื่อการขนส่ง 

แพ็คเกจจิ้งเพื่อการขนส่งจะเน้นในเรื่องความสะดวกในการขนย้าย ความปลอดภัยของสินค้าภายใน และความประหยัดในการขนส่ง ซึ่งการออกแบบกล่องแพ็คเกจจิ้ง ส่วนการออกแบบแพ็คเกจจิ้งก็จะมีจุดประสงค์อย่างเดียวกันกับฉลากสินค้าที่เน้นชื่อแบรนด์ ไม่ได้เน้นความดึงดูดสายตามากเท่ากับแพ็คเกจจิ้งแบบอื่นๆ

การออกแบบ Artwork บนกล่องแพ็คเกจจิ้ง ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องต่อตัวสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในครั้งแรกที่พบเห็น ช่วยให้เกิดการกระตุ้นความต้องการซื้อ ถ้าหากการออกแบบนั้นมีความสวยงามและมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆเสมอ การออกแบบที่ดีทำให้ข้อมูลถูกจัดให้มีระเบียบมากขึ้นด้วยค่ะ