ข้อดีของการเลือกใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท

ข้อดีของการเลือกใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท off-set

กล่องบรรจุภัณฑ์เป็นด่านแรกที่ลูกค้าจะมองเห็นสินค้าและเกิดการรับรู้ถึงตราสินค้า หากข้อมูลในกล่องบรรจุภัณฑ์มีรายละเอียดที่ครบพร้อมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามจนเกิดความพึงพอใจ ลูกค้าจะทำการตัดสินใจซื้อสินค้าในทันที สำหรับระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทoff-set เป็นระบบการพิมพ์ที่อยู่คู่คนไทยมานานและยังคงใช้งานกันอยู่จนถึงในปัจจุบัน  โดยกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทoff-setจะมีความคมชัดและสีสันชัดเจนสวยงาม จนสามารถคงอยู่ในถึงตอนนี้แม้จะมีเทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังไม่สามารถแทนที่ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท off-setได้100%

เหตุผลที่ผู้ประกอบการยังเลือกใช้งานระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทoff-set

เนื่องจากกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท off-setจะมีลักษณะที่สวยงาม สีมีความคมชัดมากโดยใช้ระบบผสมสีผ่านระบบสีCMYK ย่อมาจาก Cyan – Magenta – Yellow – Black ซึ่งเป็นแม่สีจากต้นกำเนิดที่เป็นสีทึบแสง สำหรับเหตุผลที่ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทoff-set ยังเป็นที่ยอมรับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท off-set จะได้คุณภาพของงานพิมพ์สูงมีความละเอียด สีสันที่ได้มีความชัดเจนสวยงาม

2.ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท off-set สามารถพิมพ์ลงบนชนิดกระดาษกล่องบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลาย

3.ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท off-set สามารถพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ออกมาครั้งจำนวนมาก เหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ครั้งละหลายพันใบ

4.สามารถพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนา สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยและแข็งแรง

5.ได้มืออาชีพในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากโรงงานรับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท off-set ส่วนใหญ่มีการเปิดธุรกิจมายาวนานจึงมีความชำนาญด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เราสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากประสบการณ์ที่ให้บริการด้านนี้มายาวนาน

การใช้ระบบนี้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ยังสามารถรักษาคุณภาพในการผลิตมีความสวยงามทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทoff-setในการผลิตมีความคมชัดและโดดเด่นสะดุดตา กล่องบรรจุภัณฑ์จึงยังได้รับการยอมรับและไว้ใจให้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท off-setเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบรรจุภัณฑ์ไม่สูญหายไปจากวงจรธุรกิจอย่างเช่นฟิล์มถ่ายรูป และในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องจักรของระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท off-setให้มีความทันสมัยมากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นแต่ยังคงขั้นตอนในการพิมพ์เช่นเดิม ระบบการพิมพ์ด้วยระบบนี้จึงยังไม่หายไปไหนตราบใดที่ธุรกิจยังคงมีความจำเป็นที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในบรรจุสินค้า

 

แนะนำบทความเพิ่มเติม โรงพิมพ์กล่อง เลือกอย่างไรให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจลูกค้า?

และ การเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์