ระบบการพิมพ์ดิจิตอล งานด่วน 7 วัน
ระบบการพิมพ์ดิจิตอล งานด่วน 7 วัน

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล เครื่องพิมพ์ดิจิตอล

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล งานด่วน 7 วัน

ในอดีตการสั่งทำกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อกับสินค้าของเรามีข้อจำกัดอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาในการผลิตนาน สีที่ออกมามีความคาดเคลื่อนจากแบบที่ต้องการ ที่สำคัญราคาของการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยสูงกว่าเมื่อเทียบการราคาในการผลิตปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาต้นทุนการผลิต สำหรับการเลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ทันสมัยและสามารถพัฒนาต่อยอดกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมากขึ้นโดยใช้เวลาในการผลิตบรรจุภัณฑ์น้อยลงทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำบรรจุภัณฑ์ไปใช้งานได้รวดเร็วทันใจ

สำหรับในยุค4.0 ที่มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยปัจจุบันการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์สามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการงานด่วน 7 วัน ซึ่งข้อนี้ผู้ประกอบการสามารถสั่งทำกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ทันในการใช้งานไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอกล่องบรรจุภัณฑ์เหมือนในอดีต สำหรับระบบที่สามารถรองรับงานด่วน 7 วันในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นคือการทำกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการพิมพ์ดิจิตอล ที่ได้มีการพัฒนาการใช้งาน ผลของสีที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท off-set ถึงแม้การเลือกใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท off-set จะมีคุณภาพที่สวยงามกว่าแต่ยังเป็นระบบที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อจำกัดต้องใช้เวลาในการผลิต และต้องมีขั้นต่ำในการสั่งผลิตที่สูงการเลือกผลิตด้วยระบบการพิมพ์ดิจิตอลสำหรับข้อดีที่ระบบการพิมพ์ดิจิตอลเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้ประกอบการคือ สามารถสั่งผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ในจำนวนน้อยได้ ส่วนใหญ่ขั้นต่ำในการสั่งผลิตอยู่ที่100ใบ มีต้นทุนราคาในการผลิตที่ถูกกว่าและถ้าสั่งผลิตจำนวนมากยังสามารถลดราคาในการผลิตลงได้อีกเป็นการประหยัดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และที่เป็นข้อดีที่นิยมเลือกใช้ะบบการพิมพ์ดิจิตอล ในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์คือการผลิตที่รวดเร็วทันใจ สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการรีบใช้งานกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ทันต่อรอบการขายสินค้า

การขายสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าและตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีเทรนสินค้าใหม่ๆเข้ามามากมายให้เราได้รับในการทำทางธุรกิจ เมื่อเราทราบข้อดีของระบบการพิมพ์ดิจิตอลอย่างนี้แล้วอยู่ที่ผู้ประกอบการว่าจะเลือกคว้าโอกาสในการขายสินค้าเพื่อตอบสนองการจำหน่ายสินค้าที่มีความรวดเร็ว อย่างที่นักการตลาดมักพูดว่าใครทำก่อนรวยก่อน งานด่วน 7 วันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผู้ประกอบการแต่เป็นโอกาสที่ใครจะคว้าได้รวดเร็วกว่ากัน