ทำไมถึงต้องเป็น "ธงญี่ปุ่น" มีข้อดี และข้อเสียอย่างไรบ้าง

(J-Flag) หรือ “ธงญี่ปุ่น” เป็นสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาชนิดหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นมาจากยุคของซามูไร ที่ในสงครามจะต้องนำเอาไปชู เป็นลักษณะแผ่นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางสมรภูมิรบและต่อมาก็ได้นำมาติดเป็นแนวรั่วตามกำแพงเมือง ซึ่งจะบ่งบอกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เพื่อแสดงถึงบารมีของผู้ปกครองในแต่ละเมืองแต่ในปัจจุบันส่วนมากมักจะพบเห็นได้จากรายการหรือภาพยนตร์จากญี่ปุ่น ซึ่งทำให้ในประเทศไทยได้นำมาประยุกต์ในการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมท ร้านค้าสินค้าต่างๆนั่นเอง  

ทำไมถึงต้องเป็น "ธงญี่ปุ่น" มีข้อดี และข้อเสียอย่างไรบ้าง

ธงญี่ปุ่นในประเทศไทยนั้นจะพบเจอได้ทั่วไปส่วนมากแล้วจะพบเห็นตาม หน้าร้านค้า ห้างสรรพสินค้า หรือโชว์รูม เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน, ส่วนเสา, ส่วนธง หรือบางที่จะมีตัวถ่วงน้ำหนักให้มาด้วยเผื่อเจอลมแรง ไซซ์ของธงญี่ปุ่นนั้นส่วนมากความสูงจะอยู่ที่ 120- 200 cm. ความกว้างที่ 50-70 cm. ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นขนาดมาตรฐานที่พบเจอได้บ่อยและอุปกรณ์อื่นๆ อย่างเสานั้นส่วนมากก็จะใช้วัสดุที่ทำมาจากเหล็กทั้งฐานและส่วนเสา ซึ่งการใช้เหล็กนั้นก็จะช่วยให้ฐานมีความมั่นคงมากขึ้นส่วนตัวธงนั้นก็มักจะใช้วัสดุที่เป็นไวนิลมาทำ

ข้อดี และข้อ รวมถึงคุณสมบัติของธงญี่ปุ่น

ข้อดีธงญี่ปุ่น

ข้อดี/คุณสมบัติ ของธงญี่ปุ่น 

รูปแบบของธงญี่ปุ่นนั้น จะมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตรง มี 2 ด้าน ซึ่งการนำเอาธงญี่ปุ่นมาเป็นสื่อโฆษณานั้น จะได้ข้อดีคือ อยู่ที่รูปแบบของธงนั้นเองเพราะจะสามารถใส่สิ่งที่อยากจะสื่อสารออกมาไป 2 ด้านและสามารถถอดเก็บ หรือโยกย้าย เคลื่อนที่ได้สะดวก ยังติดตั้งได้ทั้ง Indoor และ Outdoor ภายใน และ นอกอาคารอีกด้วยและหากนำมาวางเรียงต่อๆ กันไป ก็จะทำให้สวยและเป็นที่สะดุดตาอย่างแน่นอน 

ข้อเสียธงญี่ปุ่น

ข้อเสีย /ข้อจำกัด

ข้อเสียของธงญี่ปุ่น จะอยู่ที่หากเจอลมแรงก็จะไม่สามารถตั้งทนลมได้นั่นเอง แต่หากมีที่ถ่วงน้ำหนักไว้แล้วก็จะสามารถทนต่อลมแดด ลมฝน ได้ดีและข้อจำกัดที่มีขนาดปานกลาง ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลจะต้องดูจากการใช้งาน สถานที่ ให้เหมาะสมตามโอกาสที่ได้ใช้อีกทียังมีเรื่องของการเก็บรักษาที่เป็นข้อจำกัด เพราะการใช้ธงญี่ปุ่นในการโฆษณานั้น หากอยากให้ออกมาสวยดูดีก็จะต้องใช้หลายตัวและเมื่อมีจำนวนมาก ที่จัดเก็บก็ต้องมีเนื้อที่พอสมควรถึงแม้ว่าจะสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ก็ตาม

เห็นแบบนี้แล้ว พี่ๆ ก็จะสามารถวิเคราะห์กันได้ว่าควรนำเอาธงญี่ปุ่นไปใช้ในการโฆษณาแบบไหน หรือพื้นที่ไหนที่จะเหมาะกับการนำเอาไปใช้ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธงญี่ปุ่นเพิ่มเติมก็ทักมาหาโรงพิมพ์ของเราได้เลยนะคะ เรายินดีให้คำปรึกษาในทุกเรื่องของการพิมพ์