Credit:packagingoftheworld Design: Michaela Fawcett

บรรจุภัณฑ์รักษาโลก การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         ทุกวันนี้หลายๆ คนก็ได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนกันเป็นจำนวนมากเลย ไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐและเอกชน ก็ต่างให้ความสนใจกันทุกฝ่าย เพราะรู้ดีกันว่าปัญหาโลกร้อนทุกคนก็จะต้องให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างมาก โดยสิ่งแรกเลยที่เราจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพราะถ้าหากเราเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติได้ สิ่งแรกที่จะได้รับก็คือการรักษาโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น เท่านั้นยังไม่พอนะครับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ก็ยังสามารถที่จะส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายของเราได้รับความแข็งแรงอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติจะมีความปลอดภัย กันทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามนั้นถึงแม้ว่าทุกวันนี้การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติจะมีราคาที่แพงเป็นอย่างมากนั้น แต่ถ้าหากรู้จักเลือกใช้และใช้กันอย่างพอดี หรือ ทุกคนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้กันมากขึ้นนั้น แน่นอนมันก็จะทำให้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมีราคาที่ถูกลง

  • บรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ ถ้าหากเรามีการออกแบบให้มันตอบโจทย์กับความต้องการของมนุษย์ ก็ย่อมจะทำให้สินค้าของเราได้รับความสนใจกันเป็นอย่างมากด้วย บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศก็มักจะมีข่าวออกมาอยู่ต่อเนื่อง และคอยสนับสนุนให้ผู้คนได้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น เพราะการที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติก็จะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทำให้ปัญหาขยะต่างๆ นั้นก็ลดลงไปได้เยอะเป็นอย่างมากด้วย
  • บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ ก็สามารถที่จะย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก ทำให้ปริมาณขยะทั้งโลกของเรานั้นก็ลดน้อยลงไปอีกด้วยนั่นเอง ฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพไว้ดีที่สุดนั้น การที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาตินั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ทำให้การเป็นอยู่นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ฉะนั้นแล้วในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพวก ชาม จาน ช้อน หรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำมาจากพลาสติกเราก็ควรที่จะเลิกใช้กันได้แล้ว ควรที่จะหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมากจากธรรมชาติเท่านั้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากชานอ้อย ในยุคนี้ก็ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม สามารถที่จะย่อยสลายได้เป็นอย่างดี และยังไม่ทำให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเช่นกัน