กล่องเซ็ต กล่องสไลด์
สร้างการจดจำที่ดีให้กับแบรนด์
ภาพตัวอย่างกล่องสินค้า

แบรนด์คืออะไร ? สร้างการจดจำที่ดีให้กับแบรนด์

แบรนด์คืออะไร ในความเป็นจริงแบรนด์ก็คือตัวตนของสินค้าทั้งหมดที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นจากการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ จะทำอย่างไรให้คนเห็นตัวแทนของแบรนด์สินค้าของเราให้ได้มากที่สุด จะโฆษณาช่องทางไหนบ้างเราต้องวางแผนกันตั้งแต่เนิ่น ๆ เลยทีเดียว เพราะแบรนด์ไม่ใช่แค่เรื่องของสัญลักษณ์ โลโก้ สี สินค้า บริการ แต่แบรนด์คือทุกสิ่งอย่างที่ลูกค้าจำเราได้ ดังนั้นเราเองก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเข้าถึงลูกค้าเพื่อสร้างการจดจำโดยเริ่มจาก

1. Brand Awareness

ที่เรียบง่ายและเข้าถึงลูกค้า คือ เน้นการทดลองสินค้ากับกลุ่มเป้าหมาย อาจจะทำกล่องสบู่อีกขนาดหนึ่งสำหรับแจกฟรี ควรพิมพ์ฉลากให้ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดการจดจำของผู้ทดลอง

2. Perceived Quality

คือ การผลักดันเน้นแสดงคุณภาพของสินค้า เพื่อโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายและทำให้เกิดการบอกต่อ แบรนด์ที่ขายดี ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าที่พวกเขาใช้มีคุณภาพที่ดี และการใส่ในในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

3. Brand Association

นั่นก็คือ แบรนด์ที่ดีจะต้องคิดเกี่ยวกับการกำหนดตัวตน (Brand Identity) เช่น กล่องสบู่ของคุณต้องใช้สีเขียวอ่อน เพื่อสื่อถึงการผลิตจากสมุนไพร หรือใช้สีม่วง หากผลิตจากสารสกัดจากมังคุด เป็นต้น และแบรนด์ที่ดีต้องมีอารมณ์ความรู้สึก (Emotional) เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าของเราเข้าถึงง่ายและเป็นมิตร

4. Brand Loyalty

เมื่อสินค้าดี แบรนด์ประสบความสำเร็จ ก็จะเกิดการซื้อซ้ำ ลูกค้าจะไม่เปลี่ยนใจไปซื้อแบรนด์อื่นๆของคู่แข่งในตลาดอย่างแน่นอน

อาจจะสรุปได้ง่ายๆว่า ไม่ว่าคุณจะทำสินค้าใด เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดนั้น สิ่งที่จำเป็นที่สุดจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ดังนั้น กล่องสบู่หรือบรรจุภัณฑ์ใดๆก็ตามแต่ มีความสำคัญกับแบรนด์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้คนที่ซื้อสินค้าของคุณผ่านยี่ห้อ ผ่านตัวตนของสินค้า ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “แบรนด์”