ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ขายได้ ปี 2021

ในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดใหม่มากมาย ทำให้การแข่งขันขายสินค้าในท้องตลาดแทบจะเป็นทะเลสีแดงเต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดจากธุรกิจด้วยกันเอง ดังนั้นการที่เราจะสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคได้ในด่านแรกคือการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและสะดุดตา

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ขายได้ ปี 2021

เทคนิคออกแบบกล่องช่วยเพิ่มยอดขายปังๆ

กล่องบรรจุภัณฑ์ถือเป็นด่านแรกในการสื่อสารกับผู้บริโภคเปรียบเสมือนพนักงานขายไปในตัว หากออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่ดีลูกค้าย่อมหันไปสนใจสินค้าอื่นที่วางใกล้กัน เป็นการตัดโอกาสในการขายสินค้าทำให้ยอดขายของเราไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ สำหรับการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะสามารถช่วยให้สินค้าขายได้ง่ายขึ้น โดยมีหลักการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญใหญ่ๆอยู่ 2 ส่วนตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นึกถึงโครงสร้าง

1. ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึงโครงสร้าง

เน้นให้ข้อมูลและเลือกคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยจะกำหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาด จำนวนปริมาตรของสินค้า เป็นต้น

สำหรับการออกแบบโครงสร้างจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1.1 เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจสินค้า มีรูปแบบที่กลมกลืนสอดคล้องกับสินค้า

1.2 เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจับการถือกำหนดขนาดที่พอดีและสามารถรับน้ำหนักของสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได้

1.3 มีความสะดวกต่อการเปิดใช้งานกล่องบรรจุภัณฑ์

1.4 มีความสะดวกต่อการหยิบสินค้าออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์

1.5 สามารถเปิด/ปิด และช่วยถนอมสินค้า เลือกชนิดของวัสดุทำกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม สามารถป้องกันสินค้าได้ตลอดอายุของการวางขาย

1.6 กล่องบรรจุภัณฑ์ มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน เปิด-ปิดสะดวก ไม่ยุ่งยาก

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นึกถึงกราฟฟิค

2. ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึงโครงสร้างกราฟิก 

สำหรับข้อนี้เป็นการเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพวาดสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการขาย มีการออกแบบกราฟิกเพื่อให้กล่องบรรจุภัณฑ์ สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของสินค้า (Brand) สะดุดตาและดึงดูดใจผู้บริโภคด้วยภาพและสี รวมทั้งยังบอกวิธีการใช้งานสินค้า

สำหรับการออกแบบกราฟิกจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ ต้องมีรายละเอียดต่างๆบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ควบถ้วนเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเมื่อสนใจตัวสินค้าแล้วจะหยิบสินค้าเพื่ออ่านข้อมูลต่างๆเหล่านี้และเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นในการตัดสินใจซื้อ

2.2 งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ กล่องบรรจุภัณฑ์ต้องมีความโดดเด่น สะดุดตาเป็นการเชื้อเชิญให้ลูกค้าหยิบสินค้าของเรา

2.3 สีที่เลือกใช้บนกล่องบรรจุภัณฑ์ จะต้องมีความสดใสและสอดคล้องกับตัวสินค้าเป็นอย่างดี

ในการทำธุรกิจการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเนื่องจากมีความละเอียดอ่อนแต่มีประโยชน์ที่ทรงพลัง กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีสามารถผลักดันให้สินค้าของเราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างงานกล่องสบู่ของเรา
ตัวอย่างงานกล่องสบู่ของเรา

ต้องการออกแบบและผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์กับเรา >> คลิก