โดยทั่วไปแล้ว การ ” พิมพ์ฉลากสินค้า “ เป็นการสื่อข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าให้กับผู้บริโภคได้รู้ถึงประโยชน์ สรรพคุณ วิธีใช้ คำแนะนำ หรือข้อควรห้ามต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ และเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายทางด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ของผู้ที่ใช้สินค้าของเรา แต่จริงๆ แล้วฉลากสินค้ามีประโยชน์ที่มากกว่านั้น แต่จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย


6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการพิมพ์ฉลากสินค้า

1.ช่วยให้ข้อมูลสินค้า

ฉลากสินค้าเป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ากับผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลที่อยู่บนฉลากนั้นจะต้องมีมูลความจริงถูกต้องชัดเจน เพื่อผู้บริโภคจะได้ทราบถึงประโยชน์ \และข้อควรระวังต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า ซึ่งในฉลากสินค้าจะต้องประกอบไปด้วย ชื่อสินค้า

เพื่อที่จะได้ทราบว่าสินค้าเป็นสินค้าประเภทไหน ชื่อผู้ผลิต สถานที่ซึ่งอาจต้องมีการระบุถึงประเทศที่ผลิตสินค้าด้วย วันเดือนปีที่ผลิต ขนาดของสินค้า วิธีใช้ คำแนะนำการใช้สินค้า คำเตือน ข้อห้ามต่างๆ ราคา วันเดือนปีที่หมดอายุ ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น โดยข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นคนกำหนดเกณฑ์นี้เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานความปลอดภัย และไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนั่นเอง

2.ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์

ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลที่อยู่บนฉลากสินค้านั้น เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับสินค้า โดยในรายละเอียดนั้นจะมีทั้งวิธีใช้ คำเตือน ข้อห้ามต่างๆ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคใช้สินค้าผิดวิธีและข้อมูลดังกล่าวยังช่วยลดความเสี่ยงให้กับเพศ อายุที่ไม่ควรใช้ได้ทราบด้วย ซึ่งนับว่าการพิมพ์ฉลากสินค้าช่วยป้องกันปัญหา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

3.ช่วยแยกประเภทของสินค้า

การพิมพ์ฉลากสินค้าสามารถที่จะช่วยแยกประเภทสินค้าได้ทั้งสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกันหรือจะเป็นสินค้าคนละประเภท เช่น ในกรณีที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน อาจมีการใช้สีของฉลากสินค้าที่ต่างกันไป โดยการไล่สีอ่อนเข้มหรือมีการระบุบกลิ่น รสชาติต่างๆ กำกับไว้ในฉลาก และในกรณีที่เป็นสินค้าคนละประเภทกัน แต่อาจมีรูปทรง ลักษณะที่คล้ายกัน อย่างน้ำดื่ม ฉลากสินค้าก็จะเป็นตัวช่วยในการแยกประเภทได้ เพราะมีชื่อสินค้า ตราสินค้า หรือคุณสมบัติที่ระบุไว้อย่างชัดเจนบนฉลากสินค้านั่นเอง

4.ช่วยให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ

การพิมพ์ฉลากสินค้าลงบนแพคเกจจิ้ง ช่วยให้แสดงถึงความน่าเชื่อถือได้ เพราะข้อมูลที่อยู่ในฉลากสินค้า มีการบอกถึงชื่อผู้ผลิต สนานที่ผลิตสินค้า ช่องทางการติดต่อต่างๆ รวมถึงเครื่องหมายรับรองการค้า ซึ่งข้อมูลพวกนี้สามารถทำให้ผู้บริโภคเชื่อใจและไว้ในในตัวสินค้ามากขึ้น กลับกันหากสินค้าไม่มีฉลากสินค้า มีเพียงแค่ตัวสินค้าไม่มีข้อความอะไรระบุไว้ ก็ทำให้ไม่มีความน่าสนใจ ไม่น่าซื้อ และไม่มีความน่าเชื่อถือเลย

5.ช่วยให้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้

การพิมพ์ฉลากสินค้าเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อีกทาง เนื่องจากมีทั้งการออกแบบที่สวยงามโดดเด่น มีการเลือกใช้ฟอนต์ให้ดูอ่านง่ายๆมีการออกแบบชื่อสินค้า โลโก้ให้มีความเด่นสง่าและมีการใช้สีเข้ามาช่วยในเรื่องของการจดจำ ดูน่าใช้ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคต้องการซื้อได้มากขึ้น ฉะนั้นแล้วจึงนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่หากว่าว่าสินค้านั้นๆ ไม่มีการออกแบบ ไม่มีการตกแต่ง ไม่มีการการลำดับขั้นตอนการจัดวางชื่อสินค้า โลโก้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ หรือไม่มีการเลือกใช้ฟอนต์ให้เข้ากับการออกแบบ ก็จะทำให้สินค้านั้นไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดให้ลูกค้าอยากซื้อได้

6.ช่วยในการโปรโมทสินค้า

โดยการพิมพ์ฉลากสินค้านั้น จะมีชื่อสินค้า โลโก้สินค้ากำกับอยู่ในฉลากสินค้าด้วย ซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ คุ้นเคย คุ้นตา และเกิดการจดจำ ดังนั้นแล้ว หากมีการจดจำในตัวสินค้าเกิดขึ้น เมื่อผู้บริโภคต้องการที่จะใช้สินค้า ก็จะได้นึกถึงแบรนด์สินค้าของเราเป็นอันดับแรกได้นั่นเอง อีกทั้งยังมีช่องทางการติดต่ออื่นๆ เช่น เพจ เว็บไซด์ที่สามารถเข้าไปทำการสั่งซื้อโดยตรงเองได้ ซึ่งถือว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะช่วยโปรโมทและช่วยสร้างกำไรให้กับสินค้าได้อีกทาง


สรุป

” พิมพ์ฉลากสินค้า “ ถือมีประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียว ทั้งกับทางผู้บริโภคและกับทางผู้ผลิตเองด้วย ซึ่งเมื่อการพิมพ์ฉลากสินค้าได้ชี้แจ้งข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของสินค้าที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคแล้ว ผลตอบรับที่ได้จากการพิมพ์ฉลากสินค้าจึงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้า เกิดการจดจำในแบรนด์สินค้าได้ ก็จะนำปสู่ยอดขายสินค้าที่มีทิศทางที่ดีได้นั่นเอง