ซองฟอยล์อะลูมิเนียม มีคุณสมบัติและประโยชน์อย่างไรถึงได้รับความนิยม?
ซองฟอยล์อลูมิเนียม มีคุณสมบัติ และประโยชน์อย่างไร ถึงได้รับความนิยม?

“ซองฟอยล์” เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะที่เหมาะกับการนำไปบรรจุใส่สินค้าได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วซองฟอยล์ จะมีคุณสมบัติที่หลากหลายสามารถนำไปใช้ประโยชน์บรรจุสินค้าเพื่อเป็นการถนอม และป้องกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งลักษณะรูปทรงของซองฟอยล์นั้นจะเป็นมีลักษณะที่แบน แต่ก็สามารถแยกออกประเภทออกไปได้อีกหลายชนิด อาทิเช่น ซองซิบล็อค ซองก้นตั้ง ซองหัวจุก เหล่านี้เป็นเหมือนทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้นำไปเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่สินค้าได้ดีอีกทาง

แต่บรรจุภัณฑ์ชนิดซองนั้นก็ยังสามารถนำเอาวัสดุประเภทอื่นมาใช้งานได้ อย่างเช่น ซองกระดาษ ซองกระดาษคราฟท์ ซองพลาสติก เป็นต้น จึงทำให้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ได้รับความนิยม และนำมาใช้ประกอบในธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก แต่สำหรับวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับซองฟอยล์อะลูมิเนียมกันว่าจะมีคุณสมบัติ และสามารถนำไปบรรจุใส่สินค้าประเภทไหนได้บ้าง

คุณสมบัติของซองฟอยล์อะลูมิเนียมมีอย่างไรบ้าง

ด้วยคุณสมบัติของซองชนิดนี้ ถูกทำขึ้นมาใช้วัสดุประเภทฟอยล์อะลูมิเนียมมาผลิต จึงทำให้ซองชนิดนี้มีความแข็งแรงทนทาน และเหนียวเป็นพิเศษ และยังไม่เกิดความเสียหาย ไม่สามารถฉีกขาดได้ง่าย ซึ่งข้อดีในส่วนนี้ยังทำให้สินค้าที่อยู่ภายในมีความปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งจากคุณสมบัติที่กล่าวมา ซองฟอยล์จะสามารถบรรจุสินค้า ผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภท ทั้ง อาหาร ของทอด ของหวาน ของว่าง ผลไม้ ของอบแห้ง ของแห้ง และของเหลวยังรวมไปถึงสิน้คาจำพวกเครื่องสำอาง ครีม เซรั่ม หรือเครื่องสำอางประเภทของเหลวต่างๆ และยังมีสินค้าประเภทสารเคมีที่ใช้สำหรับการเกษตร อย่าง ยาฆ่าเชื้อ ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ทั้งหมดนี้คือสินค้าที่สามารถบรรจุลงไปยังบรรจุภัณฑ์ซองฟอยล์อะลูมิเนียมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากซองประเภทนี้จะสามารถกันน้ำ กันความชื้น กันแสงแดด ได้เป็นอย่างดีจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งข้อดี และเป็นคุณภาพของซองฟอยล์ชนิดนี้

ซองฟอยล์อะลูมิเนียม เหมาะกับการนำไปบรรจุสินค้าประเภทไหนบ้าง

ซองฟอยล์อลูมิเนียม มีคุณสมบัติ และประโยชน์อย่างไร ถึงได้รับความนิยม? 1

–  สินค้าประเภทอาหารอบแห้งหรือชนิดผง

เมื่อพูดถึงสินค้าประเภทอาหารอบแห้ง หรืออาหารชนิดผง เช่น ใบชา, เมล็ดกาแฟ, หรือผงผสมเครื่องดื่ม, มักจะใช้งานกับซองฟอยล์อะลูมิเนียม เพราะว่าซองประเภทนี้จะช่วยป้องกันความชื้นและแสงแดด ส่วนที่ทำให้สินค้าเสียหาย และประเภทของซองฟอยล์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้านี้ได้แก่

  1. ซองซิบล็อค (Ziplock bags) : มีรูปร่างที่ง่ายต่อการเก็บรักษาและเปิด-ปิดได้ง่าย ซึ่งเหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการความสะดวกในการใช้
  2. ซองก้นตั้ง (Stand up pouches) : เหมาะสมสำหรับสินค้าที่ต้องการแสดงให้เห็นในท้องตลาด เนื่องจากมีพื้นที่สำหรับการแสดงสินค้าได้มาก
  3. ซองซิล 3 ด้าน (3 side seal pouches) : เหมาะสมสำหรับสินค้าที่ต้องการความแน่นหนาในการบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากมีพื้นที่สำหรับการบรรจุสินค้าได้มาก

จะเห็นว่าซองทั้งสามประเภทนี้จะมีเนื้อที่สำหรับบรรจุใส่ในสินค้าได้ในระดับหนึ่งและจึงทำให้เหมาะกับการบรรจุสินค้าในปริมาณปานกลาง ไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป

สินค้าประเภทอาหารอบแห้งหรืออาหารชนิดผงคือ ใบชา เมล็ดกาแฟ ผงผสมเครื่องดื่ม ซึ่งซองฟอยล์อะลูมิเนียมที่เหมาะกับการนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทนี้คือ ซองซิบล็อค ซองก้นตั้ง ซองซิล 3 ด้าน เนื่องจากซองทั้งสามประเภทนี้จะมีเนื้อที่สำหรับบรรจุใส่ในสินค้าได้ในระดับหนึ่ง จึงทำให้เหมาะกับการบรรจุสินค้าในปริมาณปานกลาง ไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป

ซองฟอยล์อลูมิเนียม มีคุณสมบัติ และประโยชน์อย่างไร ถึงได้รับความนิยม? 2

– สินค้าประเภทที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ

สำหรับสินค้าประเภทที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อที่จะคงคุณภาพของสินค้าให้ดี ซึ่งตัวอย่างสินค้าในประเภทนี้ ได้แก่ ไอศกรีม ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์หรือเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น ซึ่งซองที่จะเหมาะสมสำหรับสินค้าประเภทนี้ ได้แก่

  1. ซองหัวจุก (Spout pouches) : เหมาะสำหรับเครื่องดื่มหรือสารละลายที่ต้องควบคุมอุณหภูมิและมีรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับการรับประทาน
  2. ซองฟอยล์แบบเปิด (Open foil pouches) : เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิและมีรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับการรับประทาน

ทั้งนี้เนื่องจากฟอยล์อะลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่สามารถกักเก็บอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นได้ดี จึงทำให้สินค้าประเภทที่ต้องควบคุมอุณหภูมิสามารถรักษาคุณภาพได้ดีมากขึ้นและยังช่วยในการรักษาความสดของสินค้าให้นานขึ้นเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ปกติ

ในสินค้าประเภทนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะนึกถึง ไอศกรีม หรืออาจจะเป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น ซึ่งซองที่จะเหมาะกับสินค้าประเภทนี้ก็จะเป็นซองแบบหัวจุก หรือซองฟอยล์แบบเปิด เพราะคุณสมบัติของฟอยล์อะลูมิเนียมจะช่วยกักเก็บอุณหภูมิร้อนและเย็นได้ดี จึงเหมาะอย่างมากสำหรับสินค้าประเภทรักษาอุณหภูมิ

ซองฟอยล์อลูมิเนียม มีคุณสมบัติ และประโยชน์อย่างไร ถึงได้รับความนิยม? 3

– สินค้าประเภทของใช้ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป 

สินค้าประเภทของใช้ หรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สายไฟฟ้า สายชาร์จ หรืออุปกรณ์อื่นๆ สำคัญที่ต้องการการเก็บรักษาให้มั่นใจว่าสินค้าไม่ถูกทำลายด้วยความชื้นหรือฝุ่น ซองที่เหมาะสมกับสินค้าประเภทนี้ ได้แก่

  1. ซองฟอยล์ซิล 3 ด้าน (3 side seal pouches) : เป็นซองที่มีการปิดมิดชิดทั้งสามด้าน ทำให้สามารถป้องกันฝุ่นและความชื้นได้ดี
  2. ซองฟอยล์ซิบล็อก (Ziplock foil pouches) : มีส่วนปิดเปิดที่ทำให้สามารถใช้งานง่ายและสะดวก และยังสามารถป้องกันฝุ่นและความชื้นได้ดี

ทั้งสองประเภทของซองฟอยล์นี้ จะช่วยให้สามารถป้องกันสินค้าจากความเสียหายที่เกิดจากความชื้น รวมถึงความคงทนและความยั่งยืนของสินค้า ทำให้สินค้าสามารถรักษาคุณภาพได้นานขึ้น

จะเห็นว่า ซองฟอยล์อะลูมิเนียม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งทนทาน กันน้ำ กันความชื้นและกันแสงแดด และสามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น อาหาร เครื่องสำอางและสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ลักษณะรูปทรงและขนาดของซองยังสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ด้วย ทำให้ซองฟอยล์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับการบรรจุภัณฑ์สินค้าในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

สำหรับสินค้าในส่วนนี้จะอยู่ในจำพวก ของใช้ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิเช่น สายไฟฟ้า สายชาร์จ โดยซองฟอยล์ที่เหมาะกับสินค้าประเภทนี้จะเป็น ซองฟอยล์ซิล 3 ด้าน หรือซองฟอยล์ซิบล็อก ซึ่งทั้งสองแบบนี้จะสามารถกันความชื้นที่จะเข้าไปทำอันตรายให้สินค้าเกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม : ทำไมซองฟอยล์มีจุกถึงเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับทำบรรจุภัณฑ์

ติดต่อ

โทร : 097-245-3974 (ฝ่ายขาย)

Line OA : @proprintshops