GO TOP


เงื่อนไขการผลิตสติ๊กเกอร์กันปลอม

 1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. เงื่อนไขการเริ่มงาน / การชำระเงิน
 3. กรณียอดเงินไม่ถึง 10,000 บาทชำระเต็ม 100%
 4. มัดจำค่าสินค้า 60 %
 5. ส่วนที่เหลือชำระก่อนจัดส่ง
 6. จำนวนที่สั่งจะมี + – 10-15 % ของสินค้า
 7. งานพิมพ์เสร็จจำนวนจะมี มากกว่า 10-15% ของจำนวนที่สั่ง
  (ลูกค้าชำระตามจริงจากยอดที่มีมากกว่า 10-15 % ที่ผลิตเสร็จ)
 8. ระยะเวลาผลิตหลังมัดจำ +ยืนยันแบบเพื่อสั่งผลิต 19-22 วันทำการ
 9. วางแบบลายโฮโลแกรมให้ฟรี
 10. กรณีลูกค้ายกเลิกการสั่งงาน
  (หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินมัดจำทุกกรณี)
 11. จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

หมายเหตุ
การสั่งผลิตทุกครั้ง ถ้าลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนขนาด รูปแบบ หรือ สเปคงาน ต้องทำการขอราคาใหม่ทุกครั้ง

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามฝ่ายขาย

อ่านเงื่อนไขการบริการ อย่างละเอียดก่อนเริ่มงาน คลิกเลย
อ่านเงื่อนไขการเคลม อย่างละเอียด คลิกเลยเกี่ยวกับเรา

รับพิมพ์กล่อง กล่องใส่สินค้า กล่องจั่งปัง ถุงกระดาษ แผ่นพับ โบรชัวร์
ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์กันปลอมโฮ
โลแกรม 2D-3D One Stop
services เริ่มต้นจำนวนน้อยได้
พร้อมออกแบบ ดีไซน์โดดเด่น
ลูกค้าที่ออกแบบมาเองเราก็รับผลิต
อีกด้วย

Tel : 097-245-3974 (ฝ่ายขาย)
LineOA : @proprintshops

แผนที่โปรปริ้นท์ช็อป

เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์
8:30-17:30 น.
นอกเวลาทำการติดต่อทางไลน์

Copyright © 2021 | Proprintshops | All rights reserved.