เปลี่ยนแพคเกจจิ้งให้ดูดี
เปลี่ยนแพคเกจจิ้งให้ดูดี

การที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือธุรกิจที่สร้างขึ้นมาได้นั้น จะต้องผ่านเรื่องราว หรือพบเจอกับปัญหา อุปสรรคมากมายเพื่อทำให้เราสามารถก้าวข้ามเรื่องราวเหล่านั้นมาได้ ซึ่งการสร้างธุรกิจขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือทำการบ้านมาเป็นอย่างดี เพราะธุรกิจแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความยากง่าย และองค์ประกอบโดยร่วมที่แตกต่างกันไป จึงทำให้ต้องมีการศึกษา การวางแผน ให้ดีเสียก่อน เพราะหากธุรกิจเกิดล้ม นั่นก็หมายความว่าเม็ดเงินที่เราลงทุนไปก็จะสูญเปล่าในทันที หรือหากกำลังอยู่ในช่วงสร้างรากฐาน หรือปรับปรุงก็จะต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ทั้งกลุ่มเป้าหมาย คู่แข่งทางการตลาด หรือสินค้าที่จำหน่าย แต่หากสินค้า ผลิตภัณฑ์ขายไม่ดี หรือยอดขายตก ก็อาจจะต้องหันกลับมามองภายในธุรกิจของเรา ว่าจะต้องปรับเปลี่ยน หรือปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ วันนี้เราจะมาดูปัจจัยที่จะทำให้แบรนด์ของเรามียอดขายเพิ่มขึ้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงและ ออกแบบแพคเกจจิ้ง อย่างไร

3 เหตุผล ว่าทำไมจึงต้องปรับเปลี่ยนแพคคเกจจิ้งเพื่อกระตุ้นยอดขาย ให้เพิ่มขึ้น

1. ภาพลักษณ์ไม่เด่นชัด การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

เรื่องของภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญ และให้ความเชื่อมั่น เลือกซื้อแพคเกจจิ้งสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เราจัดจำหน่ายอยู่ หากยอดขายสินค้าของเราตกก็อาจจะต้องดูในส่วนนี้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีการสื่อสารไปถึงผู้บริโภคได้ชัดเจนหรือไม่ หรือสินค้าของเรามีภาพลักษณ์ที่ไม่ชัดเจน จนไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้นั่นเอง การแก้ไขจึงอาจจะต้องมีการออกแบบให้มีคำพูด หรือรูปภาพที่สามารถอธิบายได้เลยว่าสินค้าชิ้นนี้ต้องการที่จะสื่อถึงอะไร หรือเป็นสินค้าที่จำหน่ายประเภทอะไร

2. ไม่อยู่ในกระแสสังคม หรือสื่อไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจัยที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กินสินค้า ผลิตภัณฑ์ของเราได้นั้นก็อาจจะต้องพึ่งกระแส หรือเทรนด์ของสังคมในแต่ละช่วง ซึ่งเราก็จะสามารถโปรโมทสินค้าของเราให้ไปถึงผู้บริโภคที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจได้ดีอีกด้วย และอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ค่อยได้รับความนิยมก็อาจจะเป็นการสื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ไปแล้วไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เพราะฉะนั้นแล้ว การออกแบบแพคเกจจิ้ง หรือทำให้ดีไซน์ออกมาตรงใจกลุ่มผู้บริโภคที่เราตั้งไว้ ก็จะสามารถเพิ่มยอดขายให้ดีขึ้นได้เอง

3. ต้องทำให้แพคเกจจิ้งสินค้ามีความโดดเด่นมากกว่าสินค้าประเภทเดียวกัน

หนึ่งในองค์ประกอบที่อาจจะทำให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ของเรามียอดขายคงที่ ไม่เพิ่ม หรือลดลงก็อาจจะมาจากสาเหตุที่แพคเกจจิ้งสินค้าของเรามีความเหมือน หรือคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ที่วางจำหน่ายอยู่ในประเภทเดียวกัน และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สินค้าของเรามีความแตกต่าง และทำให้โดดเด่นกว่าสินค้าที่วางจำหน่ายในประเภทเดียวกัน เพราะหากเราสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราดูแตกต่าง และโดดเด่นมากกว่าของคู่แข่งก็จะสามารถดึงเอาลูกค้า หรือพื้นที่ทางการตลาดมาเป็นของเราได้นั่นเอง