Showing all 3 results

กล่องบรรุภัณฑ์ มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กล่องครีม กล่องสบู่ กล่องอาหารเสริม นอกจากนี้ยังมีกล่องมากมายที่ใช้ใส่สินค้า บรรจุภัณฑ์ ของชำร่วย หรือแม้แต่ใส่ของกิน และยังใช้กระดาษในการผลิตกล่องที่แตกต่างกันอีกด้วย

ตารางราคากระดาษมาตรฐานชนิด A

[table id=1 /]